آیا هر سنگ چینی قبر است ؟

آیا هر سنگ چینی قبر است ؟

آیا هر سنگ چینی قبر است ؟
آیا هر سنگ چینی قبر است ؟

هر سنگ چینی قبر نیست .

یک نوع قبر داریم بنام خرف خانه که ابتدا در عمق سه متر اشیای مرده را میگذارند

بعد روی انها بک سنگ صاف می‌گذراند

و سپس مرده را به شکل نشسته دفن و روی ان را خاک و سنگچین میکردند

همچنین بخوانید   تعیین عمر عتیقه و تاریخ سنجی به کمک کربن ۱۴

و روی قبر ان را به شکل عمودی سنگچین می‌کردند

با توجه به گستردگی سنگچینها بعید میدونم مال اون نوع قبر باشه .

برای ورودی تونلها از سنگچین استفاده میکردند

ولی نه به این شکل چرا که در زیر زمین سنگچین میکردند نه اینقدر تابلو روی زمین

دیدگاهتان را بنویسید

بستن منو