تفسیر شتر دارای تک کوهان و در حال حرکت

تفسیر دفینه  شتر دارای تک کوهان و در حال حرکت

 

تفسیر شتر دارای تک کوهان و در حال حرکت چیست

درکل به کول شتر و کوهانش دقت کنید

باید دوتل خاکی یکی بزرگ و دیگری بسیار کوچک وجود داشته باشه

و اتاقک جوری طرحی شده که شما باید از تل کوچک به تل بزرگ که اتاقک درونش وجود دره راه پیدا کنید

 و اگر خارج از این شیوه استارت بزنید جز سنگ در چهارگوش کار به هیچ چیز،نمیرسید پس طبق اصول پیش برید.

عمق کار بالاست و کار کاملا تخصصیه و داری خطر در مسیر نگاه شتر تا رسیدن به تپه باید اسکنه هایی وجود داشته باشه

 که گام به گام مسیرو هدایت میکنه وصد البته نشانهای گمراه کننده مثل سنگچین های دروغین و چیدمان بدون مفهوم در مسیر دیده میشه.

همچنین بخوانید   پیدا کردن گنج چاه های سنگ چین شده

دیدگاهتان را بنویسید

بستن منو