تفسیر و رمزگشایی نماد زن حامل در دفینه یابی و گنج یابی

تفسیر و رمزگشایی نماد زن حامل در دفینه یابی و گنج یابی

در بعضی تفاسیر هست که شکم زن حامله را باید شکست،

به هیچ عنوان این کار را نکنید جهت های نشانه و محل دفینه را از بین می برید.

این اشتباه را نکنید، احمق ترین انسان نیز پول را درون نمادی که ایجاد کرده نمی گذارد،

پس نشانه را تخریب نکنید،

جهت نگاه زن مهم می باشد،

در یک مسافت مشخص، به بزرگی بچه اش، و طول عمرش امانتی و باری وجود دارد.

اطراف را به خوبی باید به دفت نظاره و بررسی کرد.

نشانه را خیلی خوب باید بررسی شود، مسافت باید با توجه به نشانه های اطراف و محاسبات به دست آید

همچنین بخوانید   علامت خرچنگ در گنج یابی,دفینه یابی

دیدگاهتان را بنویسید

بستن منو