رمزگشایی نشانه دو جوغن گرد کنار هم

رمزگشایی نشانه دو جوغن گرد کنار هم

رمزگشایی نشانه دو جوغن گرد کنار هم
رمزگشایی نشانه دو جوغن گرد کنار هم

اگر دو نشانه جوغن کنار هم وجود داشته باشد، یعنی در منطقه مزار وجود دارد،

از نظر جهت باید در جهت جوغن کوچک نگاه کرد، این به ما نشان می دهد که در منطقه فقط یک مزار وجود دارد. اگر هر دو جوغن به یک اندازه باشد،

همچنین بخوانید   مفهوم نماد سنگ کیلومتر در دفینه یابی,گنج یابی

باید دقت کرد که در کنارش نشانه دیگری وجود داشته باشد که جهت بدهد، دو جوغن که اندازه یکسانی دارند، به معنای دو مزار می باشد.

جوغن جفت که درون حیطه مزار ها می باشد، به این معناست که از یک خانواده، مزار دو نفر وجود دارد. مزار ها در فاصله نزدیکی از جوغن ها می باشند.

همچنین بخوانید   معنی علامت کوزه در گنج یابی

اگر دوباره جوغن جفت، در تخته سنگی ایستاده باشد،

در نقطه ایی که به زمین دید دارد، مزار وجود دارد، اگر به صورت چپکی باشد، به ما نشان می دهد که در چه جهتی باید حرکت کرد.

اینگونه حکاکی های جفت، معمولا بر روی راه پیاده رو می باشند.

در فهم اینکه در جلوتر مزار وجود دارد به ما کمک می کند. در حکاکی های عمودی، احتمال وجود نشانه های کمک کننده مثل تیر و کانال زیاد می باشد.

همچنین بخوانید   لایه های مختلف خاک های روی گنج و دفینه

دیدگاهتان را بنویسید

بستن منو