لایه های مختلف خاک های روی گنج و دفینه

لایه های مختلف خاک های گنج و دفینه
لایه های مختلف خاک های روی گنج و دفینه

 

لایه های مختلف خاک های روی گنج و دفینه

 

انواع خاک بر روی گنج و دفینه عبارت است از لایه های خاک رس و خاک زرد در دفینه و رسیدن به آهک سفید و خاک سیاه در دفینه و ماسه بادی در دفینه و همچنین چیدمان خاک در دفینه و …

کاوشگران گنج و افرادی که برای پیدا کردن گنج و دفینه راهی زمین های خاکی میشوند و شروع به حفاری زمین های خاک میکنند باید اطلاعات خوبی درباره لایه های خاک داشته باشند .

لایه شناس خاک یکی از مهمترین عوامل موفقیت در گنج یابی و دفینه یابی برای دانشجویان عزیز رشته باستان شناسی محسوب میشود .

در این مطلب تمام موارد و توضیحات کامل درباره انواع خاک ها در حفاری و لایه شناسی خاک و شناخت خاکهای مختلف قرار داده شده است .

 

ترتیب قرار گرفتن خاک در حفاری

لایه اول کوزه شکسته :

در اکثر مکانھا از اولین آثاری که برای شروع کار از آن استفاده می شد کوزه شکسته بود
این لایه نشان دھنده درست بودن راه و شروع کار ماست از کوزه ھم به عنوان علامت ھم به عنوان استحکام خاکاستفاده میشد

و باعث میشد که خاک را به ھم گره بزند و کار کردن و حفاری در آن قسمت سخت بشود این لایه تا ۲متر اول خودش را نشان میدھد البته در ?۰ سانت دوم مخلوط سنگ ھم با آن است که کاملا استحکام را بالا میبرد

 

خاک رس:

این لایه معمولا مکانھای رطوبتی استفاده میشود که معمولا بعد از این لایه ماسه بادی ھم با آن مخلوط است

خاک پخته:

این لایه ھمان خاک رس است که برای اینکه در بعد ھا از رطوبت زمین جلوگیری شود خاک رس را در آن محل پخش میکردند و روی آن چوب میریختند و چوبھا را آتش میزدند

و خاک رس که زیر این چوبھا میسوخت تبدیل بهخاک پخته میشد و از رطوبت خاک جلوگیری میکرد

سنگ چین:

این لایه برای استحکام و جلوگیری از ریزش خاک سطح بالایی به زیر کار بود

همچنین بخوانید   ✅آب شدن برف با گرما و گاز طلای دفینه

که اصل بنا روی آن سوار بود و اگرمتراژ بار زیاد باشد به صورت ھر ۳ متر یک یا دو ردیف سنگ چین وجود دارد

آجر:

معمولا بعد از سنگ چین آجر چین شروع می شود

البته در بعضی مکانھا بعد از سنگ چین آثار خود را به شکلکوزه خالی یا آھک مشخص میکنه

 

زغال :

این لایه بعد از آجر یا زیر کوزه ھا قرار میگرفت تا رطوبت را به صورت کامل به خود جذب کند و معمولا کلفتیاین لایه از ۷ تا ۱۰ سانت است

ولی این نکته نباید فراموش بشود اگر این لایه به صورت پخشی وعمودی باشد نشاندفینه نیست و احتمال داره کوره زغال پزی و …. باشد

ولی اگر به صورت افقی و به کلفتی اندازه مورد نظر باشدمیشه روی آن حساب کرد .

خیلی از دوستان این لایه را با لایه ریشه درختان اشتباه میگیرند دوستان ریشه درختان ھم
بعد از مدتی به شکل سیاه و شبیه به زغال میشود ولی با این تفاوت که زغال درشت و لایه ای کلفت را تشکیل میدھدو خشک است

ولی ریشه به صورت پراکنده و نم دار است پس خیلی دقت کنید دوستان زیادی به این مشکل خوردن وبه اشتباه زمین را به مقدار زیادی حفر کردن به این امید که زغال دیدن ولی به ھیچ چیز دست نیافتند و دست از پادراز تر راھی خانه شدن

لایه دیگر :

این لایه در متراژ ۳متری خودش را نشان میدهد واگر دقت کنید کوزه ی بزرگبه صورت توخالی قرار میدادند تا شخص را گمراه کنند خاک کل مسیر که حفاری میشود کاملا پخته است

وبعد از سنگچین این لایه نمایان میشود باید احتیاط کرد چون خودخاک کاملا پخته کاملا چسبندگی خود را از دست داده و سست است

و سنگهایی که در ان به صورت سنگچین نصب هستند شل هستند و اگر حفاری به صورت اشتباه انجام شود روی سرمان نشست میکند و خود این خاک حکم تله را دارد

همچنین بخوانید   قبر درون غار معمولا در کجا قرار دارد,اینجا را بخوانید

زغال :

این لایه بعد از آجر یا زیر کوزه ھا قرار میگرفت تا رطوبت را به صورت کامل به خود جذب کند و معمولا کلفتیاین لایه از ٧ تا ١٠ سانت است ولی این نکته نباید فراموش بشود

اگر این لایه به صورت پخشی وعمودی باشد نشاندفینه نیست و احتمال داره کوره زغال پزی و …. باشد

ولی اگر به صورت افقی و به کلفتی اندازه مورد نظر باشدمیشه روی آن حساب کرد .

خیلی از دوستان این لایه را با لایه ریشه درختان اشتباه میگیرند دوستان ریشه درختان ھمبعد از مدتی به شکل سیاه و شبیه به زغال میشود ولی با این تفاوت که زغال درشت و لایه ای کلفت را تشکیل میدھد و خشک است ولی ریشه به صورت پراکنده و نم دار است

پس خیلی دقت کنید دوستان زیادی به این مشکل خوردن وبه اشتباه زمین را به مقدار زیادی حفر کردن به این امید که زغال دیدن ولی به ھیچ چیز دست نیافتند و دست از پادراز تر راھی خانه شدن

آھک :

این لایه از رسوب تشکیل شده و معمولا آھک به صورت سفیده سفید نیست

و مایل به رنگ نخودی است که در زیرزغال استفاده می شد و از نشست بنا تا حدی جلوگیری میکرد و ھم کاربرد این را داشت که تا حدی مثل ساروج ازلایه زیری محافظت کنه

و درسته که شکوندنش مثل ساروج سخت نبود ولی به ھر حال یک مانع به حساب می آمد

ساروج :

این لایه یکی از مھم ترین لایه ھا به شمار میامد و معمولا در پایان کار از آن استفاده میشد

و برای
مھروموم کردن در دالان یا ساخت اتاقک ھای ساروجی در ابعاد ھای مختلف بکار میرفت

و یا دفینه را دردروناتاقک میگذاشتند و با ساروج پلمپ میکردند یا جلوی در ورودی را با آن پلمپ میکردند البته در بعضی مکانھا بعد ازآھک باز یک لایه کلفت که شاید به کلفتی ?۰ سانت ھم میرسید

همچنین بخوانید   علامت قیچی در گنج یابی,اینجا را بخوانید

از خاک استفاده میکردند و بعد ساروج میکردند کهاین روش در ایران زیاد یافت میشه

قسمت کوهستانی:

در قسمت کوهستانی خاک بصورت سنگ و کلوخ است ودارای رگه های سفیدک در دیواره چون خود ان قسمت دارای اب و هوای خشک بوده دیگر نیازی به ذغال وخاک رس ندارد

وبعد از حفر دالان و گذاشتن دفینه در جای مورد نظر سپس بعد از خروج؛راه خروجی را با خود همان سنگها پر میکردند

وفقط لایه پایین که سنگها روی ان قرار میگرفتند را ساروج میکردند تا سنگها به درون حفره نشست نکنند.

نکاتی دیگر:

دوستان همه میدانیم موقع حفاری اگر در محل درستی حفاری کنیم لایه های خاک به طور محسوسی خشک شده و کاملا میشود آنرا تشخیص داد

ولی این در مواقعی است که لایه خاک کاملا معلوم باشد اگر در محلی کار کنید و لایه های خاک را نتوانید تشخیص دهید حتما گمراه میشوید

چراکه لایه خاک یکی از نشانه های اصلی خاک در حفاری است وجود لایه های نازکی از خاک های با رنگ غیر معقول نشان دهنده همین کار است .

اگر درمحلی هستید و قصد حفاری دارید با ۱/۵متر کار کردن اگر لایه های خاک دست خورده باشد مسیر درست است واگر دست نخورده باشد مسیر اشتباه است .

کسانی که به دنبال کار گنج یابی میروند تا ۸۰ درصد بدون دانش میروند که یا چیزی به دست نمی آورند یا اگر به دست آورند آنرا به راحتی از دست میدهند کسانی که به دنبال این کار هستند باید کاملا به لایه شناسی خاک وارد باشند

که مثلا در جای به لایه های ماسه برخورد کردند چکار کنند یا مثلا در جای به لایه از خاک سوخته رسیدند چه معنی میدهد.

دوستان سعی کنید اگر در طول کار لایه های خاک دست خورده بود حتما این لایه ها را به حاطر بسپارید تا اگر در رسیدن به هدف ناکام ماندید حتما از نظرات افراد ماهر و متخصص استفاده نمایید…..

دیدگاهتان را بنویسید

بستن منو