محل قرار گیری قبرهای گبری و شناسایی آنها,اینجا را بخوانید

محل قرار گیری قبرهای گبری و شناسایی آنها,اینجا را بخوانید

محل قرار گیری قبرهای گبری درشیب تپه ها از بالاترین نقطه تپه تا انتها قرار میگیرند که بر مبنا درجه اجتماعی شخص از پایین شیب تا بالاترین نقطه که شخص مهم قرار گرفته و به صورت چهارطاقی بنا شده است.. 

جهت قبور گبری بر خلاف قبر مسلمانان است و قبور رو به آفتاب یعنی پا به سمت شرق قرار گرفته است..

 را طراف قبرستان ها تل های خاکی کوچکی در چپ و راست شیب قرار دارند که دارای اهمیت خاص تری هستند و اشخاص مهم به صورت شاخص قبور با برجستگی خاک نمایان شده اند..

محل قرار گیری قبرهای گبری و روش حفاری این قبور چیست؟

روش کار این قبور از مرکز تل و یا شرق تل مایل به داخل است که بهترین روش وارد شدن از قسمت انتهایی قبر و پا هست که با تک سنگی مکعبی شکل ولی متحرک مسدود شده است..

گاهی دورن این قبرستانها وکنار چشمه تک سنگهای غریب و حتی درختان کهنسالی قرار دارند که جایگاها دارای نسخه و باری سبک هستند در نهایت عمق ۱٫۵ مترب قرار دارند…

همچنین بخوانید   تفسیر شتر دارای تک کوهان و در حال حرکت

دیدگاهتان را بنویسید

بستن منو