معنی سرمال درگنج یابی چیست,اینجا را بخوانید

معنی سرمال درگنج یابی چیست,اینجا را بخوانید

سرمال چیست؟ مفهوم سر مال در گنج یابی

به قطعه ای کوچک از خود جنس سرمال میگویند،دیده شده که حفاران چیزهای مثل سفال و مفرغ و… پیدا میکنند و خیال میکنند که این چیزها سرمال هستند،

سرمال بخشی از خود جنس هست برای گمراه کردن حفار و یا بستن طمع حفار که حفاری را ادامه ندهد .

علامت خاصی هم ندارند و همان مسیر بار اصلی هست.

در ضمن همه بارها سرمال ندارند و فقط تعداد کمی که سنگین هستند یک یا چند سرمال دارند

همچنین بخوانید   جوغن های مهم دفینه دار و باارزش در گنج یابی,اینجا را بخوانید

دیدگاهتان را بنویسید

بستن منو