مفهوم نماد سنگ کیلومتر در دفینه یابی,گنج یابی

مفهوم نماد سنگ کیلومتر در دفینه یابی,گنج یابی

نماد سنگ کیلومتر در دفینه یابی نشان دهنده سنگ مسافتی که در سر راههای تجاری باستانی گذاشته می شد،

همانند امروزه، نشان دهنده مسافت می باشد، عموما به شکل لوحه های سنگی و استوانه ای می باشد،

بر روی بعضی از آنها مجسمه هایی وجود دارد. دانش اولین قدرت می باشد و بی اطلاعی، بزرگترین دشمن می باشد.

همچنین بخوانید   راههای شناخت پلمپ دفینه و روش های مختلف تست پلمپ

دیدگاهتان را بنویسید

بستن منو