مفهوم نماد و نشانه جوغن عقرب در مکان های زیرزمینی

مفهوم نماد و نشانه جوغن عقرب در مکان های زیرزمینی

مفهوم نماد و نشانه جوغن عقرب در مکان های زیرزمینی

 

دفینه عقرب در حوض یا استخر، چاه های آب و یا در انبار های زیر زمینی نزدیک علامت است.

اگر نشانه عقرب داخل غار است در این صورت گنجینه اش در انتهایی ترین قسمت غار قرار دارد.

به دنبال سنگی بگردید که امکان دارد زیر آن لانه عقرب باشد.

همچنین بخوانید   تشخیص سکه اصل و تقلبی

دفینه می تواند زیر این سنگ باشد.

در اطراف و در زیر زمین هم می تواند اتاق کوچکی باشد.

دیده شده است که نشانه عقرب به معانی مختلفی استفاده شده است.

در کارهایی که با سختی و زحمت زیاد انجام شده، نشان عقرب در آن موجود بودن یک خطر بزرگ را خبر می دهد.

همچنین بخوانید   راهنمای نشانه کشتی و قایق در گنج یابی و دفینه یابی

مخصوصاً در آسیاب، حوض یا استخر، چاه، غارها و انبارهای زیرزمینی خیلی زیاد با خطر مواجه می شوید.

تمام حوادث مرتبط با علائم و نمادها به طور کامل باید بررسی شود وبعد از اینکه تله فیزیکی را از کار انداختید جستجو را شروع کنید.

اگر عقرب تنها باشد نشانه دفینه و خطر است.

عقرب یک علامت نادر و یکی از نمادهای مسیحیان است

همچنین بخوانید   گنج قبر حفره ای به همراه سنگ قبر

و در سنگ قبر کسانی که در خردسالی می میرند نیز می تواند دیده شود.

نشانه عقرب با دم و یا مسیری که نگاه می کند، می تواند جهت و مسیر حرکت را نشان بدهد.

عقرب همچنین یکی از علامتهای مهم راهزنان است.

در این نوع حفاری باید بسیار مراقب بود.

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

بستن منو