گبریان چه کسانی بودند ؟  آیا گبریان کافر بودند ؟

گبریان چه کسانی بودند ؟

 آیا گبریان کافر بودند ؟

در تعاریف عرفی واژه گان ، به درگذشتگان باستان که مسلمان نبودند گبری میگفتند .

ولی در حال حاضر به اشتباه در بین عموم رایج است که ایشان کافر و بی دین بوده اند . 

در زبان آریاییان ، گبر به معنای مرد آمده است .

 در باور عموم به مردگان و درگذشتگانی که به روش مسلمان تدفین نشده اند یعنی به سمت قبله خاک نشده اند گبری و به محل دفنشان قبور گبری می گویند .

 از نظر ایشان گبریان شامل زرتشتیات و یهودیان و ……ساکنان باستان بوده اند . 

 آیا گبریان کافر بودند ؟

ولی آنها بر خلاف باور عموم کافر نبوده اند بلکه برخی از ایشان یگانه پرست و یکتاپرست بوده اند چه بسا ایمانی قویتر از من و شما نیز داشته اند .

برای اثبات آن نیز کافیست به منشور کوروش نگاهی بیاندازیم همچنین در کتیبه ها و سنگ نوشته های باستان نیز وحدانیت موجود بوده است .

به طور صحیح تر ، مقابر و قبوری که به قبل از زرتشت منسوبند که شامل مهرپرستان و چند ایزدان باستان هستند گبر اطلاق می شود .

 دلیل عمده این القاب به بعد از سقوط دولت ساسانی بر می گردد .

 ایرانیان از دیرباز به تمدن و پیشینه خود با افتخار می نگریستند و خود را در مواقعی برتر از برخی اقوام می شمرده اند 

مثل عمل خسروپرویز در برابر نامه حضرت محمد . بعد از دولت ساسانی ، قوم حاکم برای سخیف شمردن ایرانیان و خرد کردن افتخارات ایشان فرهنگ و تمدن آریایی را هدف گرفتند و چه بسا موفق هم شدند .

 القابی مانند عجم و مجوس و گبر و تازی و … از این قبیل می باشند . گبریان در دوره های مختلف روش تدفین متفاوتی داشتند

همچنین بخوانید   نشانه نعل اسب در گنج یابی و دفینه یابی

دیدگاهتان را بنویسید

بستن منو