آموزش آماده سازی و شروع بکار ردیاب جیولوکیتور, Geolocator-G3 

آموزش آماده سازی و شروع بکار ردیاب جیولوکیتور, Geolocator-G3 

مراحل آماده سازی و شروع بکار ردیاب جیولوکیتور را در این جا مورد بررسی قرار می دهیم.

ردیاب جیولوکیتور از دو بخش یا دو قسمت تشکیل شده است که عبارتند از :

 • یونیت یا دستگاه اصلی.

 • آنتن گیرنده دستگاه.

ردیاب جیولوکیتور از دو دستگاه مختلف تشکیل شده است که عبارتند از :

 • ردیاب آنتنی معمولی. ( Locator Antenna)

 • ردیاب یونی. ( Ionic Radar)

در زمان کار با بخش اول یا Locator Rdar باید بخش یونی دستگاه خاموش باشد.

اپراتور می تواند در قسمت DISCRIMINATION فلز مورد نظر را انتخاب نماید.

و به کاوش ادامه بدهد.ابتدا باید آنتن را به مدت ۲۰ ثانیه رو به زمین گرفته تا بالانس خط کامل شود .

بعد از بالانس خاک اپراتور می تواند به دو روش در حالت اول به کاوش ادامه بدهد.که عبارتند از :

 1. در حالت ایستاده با دست ثابت .

 2. در حالت حرکت و آنتن ثابت در دست.

 3. در حالت ایستاده و با حرکت دست به سمت راست و چپ.

در حالت ایستاده با دست ثابت می توان به حرکت آنتن توجه کرد و مسیری را که آنتن تعیین می نماید پیمود.

در صورتی که هدف را پشت سر گذاشته باشید آنتن بر می گردد که این نشان دهنده رد شدن از هدف است.

در حالت حرکت و آنتن ثابت اپراتور زمین را به خطهای دو متری تقسیم می نماید و در بین خطوط ۲ متری حرکت می نماید .

در صورتی که فلزی در بین خطوط باشد آنتن به سمت چپ یا راست متمایل می شود.

مراحل آماده سازی و شروع بکار ردیاب جیولوکیتور شامل دو بخش است.

در حالت ایستاده و با حرکت دست به سمت چپ و راست می توان خط سیر هدف را یافت.

که در این روش حساسیت آنتن به فلزات آنتنی بیشتر است.

در قسمت یونی دستگاه فقط می تواند طلا یا نقره ای را پیدا کند که حداقل ۳۵ سال در خاک مانده باشد. در این حالت هر دو قسمت دستگاه یعنی هم قسمت آنتنی و هم قسمت یونی باید در حالت روشن باشند.

با کم و زیاد نمودن Ionic Sensor می توان به حساسیت مطلوب رسید .

ولوم را می چرحاخیم تا زمانی که صدای بوق به اتمام می رسد در این حالت دستگاه آماده کار است.دستگاه را به آرامی حرکت می دهیم تا زمانی که صدای بوق شنیده میشود.

مراحل آماده سازی و شروع بکار ردیاب جیولوکیتور :

 • شامل مراحل آماده سازی در هر دو مرحله است.

 • در حالت یونی کار با دستگاه بسیار ساده است.

 • ردیاب جیولوکیتور می تواند فلزاتی مانند طلا و نقره و فضای خالی را تشخیص بدهد.

 • ردیاب آنتنی می تواند تا ۱۰۰۰ متر فلزات سایز متوسط را تشخیص بدهد.

 • حداکثر عمق در ردیاب آنتنی جیو ۱۰ متر است.

 • موتور موجود در بخش آنتن مانند تولید کننده سیگنال عمل می نماید.

 • هر اندازه حساسیت موتور کم باشد میزان حساسیت به فلزات کم حجم افزایش می یابد.

 • هر اندازه قدرت موتور افزایش یابد میزان حساسیت به فلزات بزرگتر بیشتر است.

 • در زمان استفاده از ردیاب یونی از دکل های انتقال برق فاصله بگیرید.

همچنین بخوانید   دانلود رایگان دفترچه راهنمای فلزیاب های شرکت fisher

دیدگاهتان را بنویسید

بستن منو