نحوه تخیمن عمق در ردیاب آنتنی

نحوه تخیمن عمق در ردیاب آنتنی

نحوه تخیمن عمق در ردیاب ها یکی از اساسی ترین چالش های موجود برای هر کاوشگری است.

قبل از پرداختن به این موضوع لازم است توضیحاتی در مورد انواع فلز داده شود.

طلا و نقره از جمله فلزاتی هستند در صورتی که برای مدت زمان زیادی اگر در خاک قرار بگیرند دارای کشش و گیرایی فوقالعاده ای نسبت به سایر فلزات هستند.

قرار گرفتن فلز در خاک تاثیر میدان مغناطیس زمین و به مرور زمان باعث ایجاد و تشدید میدان مغناطیس زمین در آن نقطه خاص میشود

در مکانهای که طلا یا نقره دفن شده اند تشدید میدان مغناطیسی شدیدتر از سایر نقاط است .

ردیاب های آنتنی از جمله ابزار های موثر و مفید در یافتن این میدان ها هستند

 و قادرند از مسافت زیاد اپراتور را از وجود فلز مطلع نمایند.

نحوه تخیمن عمق در ردیاب ها :

 • نحوه تخیمن عمق در ردیاب ها کاری ساده است.

 • قفل اول یا چرخش اول به معنی نقطه اصلی هدف است.

 • اولین چرخش ۹۰ درجه در ردیابهای تک آنتن یعنی وجود فلز و نقطه اصلی.

 • فاصله بین دو قفل مساوی است عمق هدف.

 • فاصله بین هر دو چرخش مساوی است با عمق هدف.

 • نقطه اصلی و عمق را باید از جهات چهارگانه مورد بررسی قرار داد.

 • قفل دوم دیواره بیرونی سیگنال است.

 • چرخش دوم یعنی رسیدن به دیواره فرکانس.

 • هر اندازه حجم فلز زیاد باشد دیواره فرکانس قوی تر خوهد بود.

 • هر اندازه عمق هدف بیشتر باشد حرکت آنتن آرام تر است.

 • کشش و تمایل ردیابهای آنتنی به سمت فلزاتی است که رسانایی بالای دارند.

 • آموزش اساس یادگیری است.

 • ردیاب ها ابزارهای مناسب برای یافتن اهداف با ارزش هستند

یادگیری اصول ردیابی مشکل و پیچیده است که تابع شرایط و قواعد خاصی است که اپراتور میتواندبا سپری نمودن دوره آموزش و تمرین و ممارست بدان دست یابد .

پیدا نمودن نقطه اصلی و مکان دقیق قرار گیری فلز در خاک و تعیین عمق کاری ساده نیست .

همجنان که اشاره شد نقطه دقیق وجود فلز دارای میدان مغناطیس بسیار قدرتمندی است که میتواند عکس العمل آنتن را از مسافت زیاد به دنبال داشته باشد.

نحوه تخیمن عمق در ردیاب ها متفاوت است.

اپراتور در زمان قرارگیری بر روی هدف هم در ردیاب ها تک آنتن و جفت آنتن شاهدقفل انتن در آن مکان و یا چرخش ۹۰ درجه ای آنتن است که بیانگر میدان شدیدی است که مانند گردباد عمل می نماید و سبب بی قراری آنتن میشود.

قفل آنتنها و یا چرخش ۹۰ درجه ای آنتن به معنی قرارگرفتن در نقطه اصلی فلز است برای اطمینان حاصل نمودن از مکان دقیق باید هدف را از چهار چهت اصلی چک نمود.

نحوه تخیمن عمق در ردیاب ها در ردیابهای جفت آنتن به این صورت است که

اپراتور از نقطه اصلی هدف به آرامی حرکت می نماید و شروع با راه رفتن می نماید به آرامی تا زمانی که دوباره آنتن قفل می نماید .

قفل دوم تا نقطه اصلی هدف را اندازه میگیریم که عمق هدف بدست می آید در واقع فاصله بین دوقفل مساوی است با عمق هدف.

در ردیاب های تک آنتن به این صورت است که از نقطه اصلی هدف به سمت بیرون حرکت می نماییم اولین گردش ۹۰ درچه بیانگر تعیین عمق است

 یعنی فاصله بین اولین چرخش ۹۰ درجه با دومین چرخش ۹۰ درجه مساوی است با عمق.

همچنین بخوانید   معرفی و کاربرد انواع فلزیاب های مختلف

دیدگاهتان را بنویسید

بستن منو