نحوه صحیح گرفتن لوپ ,کویل فلزیاب

نحوه صحیح گرفتن لوپ ,کویل فلزیاب

 

بهترین روش کار برای مناطق آلوده و پست و بلند این هست

 که ابتد کویل را کاملا موازی سطح زمین و در فاصله کم حدودا یک سانتی از سطح زمین ثابت نگه داشته و سپس سیستم را در حساس ترین حالت در آستانه حساسیت تنظیم می کنیم

نحوه صحیح گرفتن لوپ ,کویل فلزیاب

نحوه صحیح گرفتن لوپ ,کویل فلزیاب

 و سپس بدون این که تنظیم دستگاه را بهم بزنیم ارتفاع کویل را کمی بالا می اوریم در حدود ۶ سانت یا بیشتر و بعد با همین ارتفاع  حرکت می کنیم  .

 این حالت مطمئن ترین حالت کار هست و حسنش این هست که اگر موقع حرکت کویل بالا و پایین شود بوق بی خودی نداریم و همچنین در این حالت بیشترین حذف ذرات را داریم

نکته مهم دیگر در کار با دستگاه فلزیاب :

این هست که هر محیطی را با ست همان محیط کاوش کنید و وقتی وارد محیط متفاوتی شدید دوباره باید دستگاه را ست کنید

همچنین بخوانید   دستگاه فلزیاب چگونه کار می کند؟ میدان مغناطیس، عمق و الکتریسیته

دیدگاهتان را بنویسید

بستن منو