دانلود کتاب علوم غریبه جامع الفوائد فی اسرار المقاصد فرمت PDF

کتاب نایاب جامع الفوائد فی اسرار المقاصد شیخ حبیب بن موسی الرضا افشاری ارومیه ای نجف.

برای تالیف این کتاب از کتب نفیس و قدیمی خطی و از مجموعه آثار بزرگانی چون:

شیخ نظرعلی و شیخ ابوالعباس بونی و شیخ بهایی و سید بن طاووس و سید حسین اخلاطی و محمود دهدار و…استفاده شده است.

 کتاب جامع الفوائد به زبان فارسی است

و این کتاب از زبان فارسی به زبان عربی برگردانده شده است.

موضوع آن ادعیه، حوزه، مناجات، راز و نیاز و … است.

دانلود کتاب علوم غریبه جامع الفوائد فی اسرار المقاصد فرمت PDF
دانلود کتاب علوم غریبه جامع الفوائد فی اسرار المقاصد فرمت PDF

فهرست مطالب کتاب جامع الفوائد :

فصل اول:

اوقات و آداب دعا، بیان فوائد دعا، بیان ساعات و اوقات دعا

فصل دوم:

در بیان فوائد اوقات دعا و اسرار دعا و ذکر اسما الحسنی و اعداد آنها

فصل سوم:

بیان فوائد کواکب و نجوم و بروج

فصل چهارم:

در بیان فوائد اذکار و اوراد و ختومات قضاء حوائج

فصل پنجم:

در بیان فوائد برآمدن حاجات و مهمات و بعضی از خواص اسماء و بعضی از مشکلات مهم و گشایش کارها و تسخیر قلوب و گشودن بخت

فصل ششم:

دعاهایی برای دفع دشمنان و بلا، رها شدن از زندان و غیره

فصل هفتم:

در بیان دعاهایی برای جمیع حوائج از جمله چشم زخم و درد اعضای بدن و کم شیری زنان و غیره

فصل هشتم:

بیان خواص سوره ها و آیات قرآن

فصل نهم:

ادعیه جهت محبت و تسخیر قلوب میان زن و شوهر و بزرگان

فصل دهم:

عقد اللسان و زبان بند بدگویان و دفع شر

فصل یازدهم:

جهت دزد برده و فرار کرده و احضار گریخته

فصل دوازدهم:

تسخیرات ارواح و کواکب، عمل قرطاس و احضار غایب، فوائد شرف الشمس، طب یونانی و هندی

فهرست کلی مطالب کتاب جامع الفوائد فی اسرار المقاصد pdf :

 • در بیان فواعد دعا و استجابت دعا
 • و اوقات و ساعات نوشتن ادعیه و ذکر حاجات برای استجابت دعا و غیره …
 • در بیان فوائد حکمت قدیم از طب یونانی و هندی و نصایح حکماء و غیره …
 • در بیان ذکر اسماء الحسنی و اعداد آنها بر وفق اعداد بر قضاء و حوائج مطلوبه
 • در بیان فوائد کواکب و نجوم و قواعد آنها
 • و بعضی از خواص و فوائد آنها و غیره
 • و بعضی از بروج و خواص آنها و غیره …
 • در بیان فوائد اذکار و اوراد و ختومات و قضاء حوائج و مطالب مهمه و غیره
 • در بیان فوائد برآمدن حاجات و مهمات

 • و بعضی از خواص اسماء و بعضی از مشکلات مهه
 • و کشایش کارها و تسخیر قلوب و کشودن بخت و حل مشکلات و غیره …
 • در بیان فوائد برای دفع دشمن ظالم
 • و احراز و تعویذات و دفع بلاها از جبّاران و سلاطین
 •  و هلاکت دشمن و خلاص شدن از زندان و غالب شدن بر خصم ظالم و غیره …
 • در بیان فوائد ادعیه متفرقه بجهت جمیع حوائج از چشم زخم
 • و درد جمیع اعضاء بدن و کم شیری زنان و غیره …
 • در بیان فوائد و خواص حروف التجّهی
 • و خواص سوره های قرآن و فوائد بعضی از آیات قرآن و غیره …

 • در بیان فوائد ادعیه و احراز طلسمات
 • از جهت محبت بین زوجین
 • و صلح مابین آنها
 • و بسته شدن مرد و محبت قلوب الناس و بزرگان و غیره …
 • در بیان فوائد عقدالسان و زبان بند بدکویان و غیره …
 • در بیان فوائد از بعضی اسرار و احضار
 • و دزد برده
 • و فرار کرده
 •  و احضار گریخته
 • و بعضی از افسام دیگر …
 • در بیان فوائد بعضی از تسخیرات ارواح و کواکب
 • و در عمل قرطاس و احضار غایب
 • و جلب و فوائد شرف الشمس
 • و غیره
 • و بعضی از متفرقات …
 • در بیان فوائد حکمت قدیم از طب یونانی و هندی
 • و نصایح حکماء
 • و تمتمه کتاب
 • در بیان فوائد در قوه باد و ضعف اعضاء و ضعف معده و غیره …
 • در بیان روزهای نیک و بد
 • جهت نوشتن ادعیه در روزها و ماههای جمعه

 • و شب جمعه
 • و شبهای قدر
 • و روزهای قدر
 • و لیالی ماه مبارک رمضان
 • و عید غدیر
 • و روزها
 • و شبهای آن
 • و ماه مبارک رجب
 • و نیمه ماه رجب
 • و شب نیمه شعبان
 • و ماههای ذیقعده
 • و ذیحجه
 • و محرم و صفر
 • و روزهای حرام
 • در بیان موانع استجابت دعا و علت آن

 • در بیان صلوات قبل از ادعیه و دعا کردن و بعداز آن و اعمال دیگر آن
 • در بیان وفق و اذکار و اسماء الهی و خواص نامهای خداوند
 • در بیان فوائد کواکب و نجوم
 • و قواعد محاسبه آنها و بعضی از خواص آنها و بعضی از بروج و خواص آنها
 • در بیان اختیارات بروج دوازده گانه
 • بنظم در آوردن آن و اختیارات قمر در بروج دوازده گانه از خواجه نصیرالدین طوسی
 • برج حمل، برج ثور، برج جوزا، برج سرطان، برج اسد، برج سنبله، برج میزان، برج عقرب، برج قوس، برج جدّ، برج دلو، برج حوت
 • انواع مربع حروف جهت انواع حاجات مهم

 • ساعات ایام هفته و ساعات لیالی ایام هفته جهت نوشتن ادعیه و جداول مربوطه به آن
 • جهت دفع ظلم و بجهت دوستی و آشتی،
 • جهت بستن مرد و بجهت دشمنی و تفرقه بین
 • عدد اسماء الحسنی الهی
 • و دستورالعمل مداخل اسماء و خواص حروف الطاء
 • ذکر ریاضت
 • طریقه رجال الغیب
 • فوائد و استفاده از بخورات
 • استخاره با حروف
 • فوائد برآمدن حاجات استخاره بکلام الله مجید
 • طریقه ختم کلام الله المجید
 • ختم بسم الله الرحمن الرحیم

 • ختم سوره مبارکه النساء
 • ختم سوره مبارکه انعام
 • ختم سوره مبارکه هود
 • ختم سوره بنی اسرائیل
 • ختم سوره های مبارکه یوسف
 • ختم سوره مبارکه طه
 • ختم سوره مبارکه یس
 • ختم سوره مبارکه
 • و ختم سایر سوره های قرآن مجید…
 • ختم یا مفتح الاباب
 • ختم استغفر الله
 • ختم یا کریم یا وهاب یا ذوالجلال و الاکرام
 • و ختم های دیگر….
 • کشایش کارها و حل مشکلات و خوف از دشمن و حصول مراد
 • اگر کسی کار او بسته شده باشد و کارش به نتیجه نمی رسد
 • ادعیه بجهت حاجات مهم

 • شرح دعای قاموس
 • بجهت تسخیر اعداد و هلاکت دشمن و دفع دشمن
 • بجهت فراموشی و قوت حافظه و ذهن
 • و ادعیه های مجرب برای تقویت حافظه و علم و حکمت یافتن،
 • ادعیه های مطالعه

 • برای هر مطلبی و مهمات حاجات از محمد حنفیه برای هر نوع حاجات
 • دربیان آنچه در خواب بینید از حوائج خود دعا خواب دیدن
 • بجهت حصول مطالب و اطلاع بر احوال خود
 • هر که خواهد کار آینده خود را بداند که چه می شود
 • در عالم خواب از کیفیت حال خود مطلع شدن
 • جهت درمان هر دردی از اعضاء بدن
 • جهت درمان هفت اندام
 • جهت ترسیدن کودکان و اطفال در خواب و بی خوابی اطفال و کریستن اطفال نسخ آن
 • رفع ملخ و کرم و بجهت دفع آفات زمین
 • ادعیه حیوانات موذی، بجهت کم شیری کاو و گوسفندان
 • اگر کسی عقرب زده باشد، منع پشه، حبس بول اسب، دفع بول، درد اسب و…
 • و صدها ادعیه حاجات مختلف دیگر….
همچنین بخوانید   دانلود کتاب دعانویسی و طلسم کنوزالرموز نسخه کامل و اصلی

مشخصات خرید کتاب جامع الفوائد Pdf:

نام کتاب: جامع الفوائد فی اسرار المقاصد

نام نویسنده: اَقل العباد الشیخ حبیب بن موسی الرضا افشاری ارومیه ای النجفی

تعداد صفحات: ۴۳۱

فرمت کتاب: Pdf

نوع خطوط کتاب: خطی

حجم فایل: ۴۰٫۴ مگابایت


خرید و دانلود این محصول

دانلود کتاب

برای خرید و دانلود این محصول روی دکمه زیر کلیک بفرمایید

خرید و دانلود فوری


برای خواندن این کتاب روی گوشی موبایل یا کامپیوتر می توانید نرم افزار مورد نیاز را از بخش دانلود ها منوی سایت دنلود نمایید


لینک دانلود محصول بلافاصله پس از پرداخت به شما نمایش داده خواهد شد و می توانید محصول خریداری شده را دانلود نمایید

همچنین بخوانید   دانلود کتاب PDF علوم غریبه کنوز الاسرار الخفیه نسخه اصلی و کامل

گارانتی و پشتیبانی محصول

 گارانتی صد در صد بازگشت وجه و پشتیبانی کامل 

صفحه تماس با پشتیبانی


 راهنمای خرید:

لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد، ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.


 

همچنین بخوانید   خرید و دانلود نسخه خطی کتاب PDF علوم غریبه هفتاد دو دیو آصف بن برخیا

این پست دارد 0 نظر

 1. امتیاز بینندگان:5 ستاره ها

دیدگاهتان را بنویسید

بستن منو