آسیای صغیر در دوره اشکانی

آسیای صغیر ( شبه جزیره آناطولی) با توجه به موقعیت استراتژیکی که در طول تاریخ از آن برخوردار بوده و بعنوان واسط شرق و غرب توجه هر دو سو را به خود معطوف کرده از دوره هخامنشیان به محل منازعه و کشاکش اروپا و آسیا مبدل گشته، هرچند که در زمان هخامنشیان پارسها دست یونانیان را از آن نواحی کوتاه کردند، ولی با هجوم اسکندر مقدومی و انقراض هخامنشیان، تسلط غرب بر آسیای صغیر هموار گشت.

پس از مرگ اسکندر بار دیگر این منطقه به محل منازغه شرق و غرب تبدیل شد؛ اینبار نیز سلوکیان جانشین اسکندر در ایران در مشرق با آنتیگونیان جانشین سرزمینهای غربی اسکندر به کشاکش پرداختند تا اینکه هردو قدرت تضعیف گشتند و حکومتهای کوچکی در آسیای صغیر پدیدار شدند که مهمترین آنها حکومتی بود که در قسمت شمال شرقی آن منطقه بنام دولت پونت پا به عرصه وجود گذاشت و به رهبری مهرداد ششم پونتی که از تبار هخامنشیان بود آوازه بزرگی یافت.

همچنین بخوانید   درباره گنج های جنوب ایران بیشتر بدانیم

قدرت یابی مهرداد با آغاز قدرت گیری روم و توجه این حکومت به آسیای صغیر مواجه گشت و گرچه مهرداد سالیان درازی رومیان را در منطقه زمین گیر ساخت ولی در نهایت به وسیله پومپه از سرداران بزرگ روم از پای در آمد. توجه اشکانیان به آسیای صغیر که بعد از بیرون راندن سلوکیان از ایران و از هخامنشیان حکومت آغاز شده بود، بدلیل گرفتاریهایی که در شرق کشور با آن روبرو بودند و نیز عدم تمرکز قدرت و اختلافات داخلی قرین موفقیت نگشت و فقط در دوره های کوتاهی نظیر دوره ی فرمانروایی ارد اشکانی آنهم پس از نبرد مهم حران، اشکانیان به دست اندازی در آسیای صغیر و سوریه و فلسطین پرداختند که با مرگ پاکور فرزند ارد پادشاه اشکانی، عمر این موفقیت ها نیز به آخر رسید؛ و اشکانیان آرزوی رساندن مرزهای خود در غرب را به مرزهای دوره هخامنشیان به دست فراموشی سپردند؛ هر چند که این روند مبارزه غرب و شرق در دوره ی ساسانیان نیز ادامه پیدا کرد.

همچنین بخوانید   پیشینه انقلاب بنی عباس

دیدگاهتان را بنویسید

بستن منو