نشان v در گنج یابی, دفینه یابی, میتواند مقبره بانوی بلند مرتبه اشکانی باشد

نشان v در گنج یابی, دفینه یابی, میتواند مقبره بانوی بلند مرتبه اشکانی باشد 

نشانه وی V برآمده از دو خط متقاطع و عمود بر هم بوده 

که در یونان باستان بیانگر عدد 5 و در دیگر ملل ها به عنوان نمادَ دره، ثروت و مقبره توسط معماران سلطنتی بر روی صخره های مقدس حک میشده است، 

نماد وی V نیازمندَ علامت دوم (تثبیت کننده) بوده 

و خود نشان آخر نیست 

فلذا فقط جهت حرکت را مشخص میکند. 

در ادامه مطلب به نکته های اساسی نشانه وی V در گنج و دفینه یابی میپردازیم 

و جنبه های عمومی رموز و معماها را بررسی میکنیم.


مردمان کُهن (اکثرا دوران اشکانی)، اموال ارزشمند خود را با انواع روشهای پیچیده همچون نقشه و طلسم و …. دفن مینموده اند 

که یکی از این روش ها سَمبُل ها بوده اند. 

سَمبُلَ وی V هنگامیکه دارای دو ساق مساوی (از نظر اندازه) باشد باید در جهت نوک تیز آن 5 قدم برداشت 

و بدنبال نماد دوم (سفال های خرد شده، سنگ مشکوک، تپه)، 

یا سایر نمادها بود. 

دفینه این شکل از نشانه وی V 

میتواند مقبره بانوی بلند مرتبه اشکانی باشد 

که به صورت اتاقکی و دارای انواع تله ها هست. 

هندسی بودن نماد مذکور بیانگر فاصله و جهت است که اگر یکی از ساق ها بلندتر باشد در آن جهت دره و پیچ خوردگی داریم، 

هدف همانجاست.

هنگامی که نماد مذکور با علایم متنوع همراه باشد اشاره به یک شاخص و معمایی باستانی دارد،

 این معما مربوط به تونل های پیچ در پیچ بوده که راه را بر یابنده سخت کرده و او را منحرف میسازد، 


تنها یک راه برای رسیدن به هدف وجود دارد که از طریق نقشه یا علایم روی دیواره تونل ها میتوان آن را یافت، 

علایم دیگر همراه با نشانه وی V عبارت اند از نماد سگ، مار و جوغن.

نشان v در گنج یابی, دفینه یابی, میتواند مقبره بانوی بلند مرتبه اشکانی باشد 


همچنین بخوانید   مختصری از زندگینامه شیخ بهایی

دیدگاهتان را بنویسید

بستن منو