راهنمایی سنگ لاک پشت در گنج یابی و دفینه یابی
راهنمایی سنگ لاک پشت در گنج یابی و دفینه یابی

راهنمایی سنگ لاک پشت در گنج یابی و دفینه یابی

سنگ لاکپشت در منطقه های معتدل زیاد بکار رفته است از خزانه های دولتی است و در زمان کی کاووس هم از این آثار بیش از حد استفاده شده این آثار برای دفینه های سنگین بکار گرفته میشد

0 نظر
بستن منو