دستگاه فلزیاب چگونه کار می کند؟ میدان مغناطیس، عمق و الکتریسیته

فلزیاب، یک دستگاه پیشرفته الکترونیکی است که توسط آن می توان موقعیت فلز را در اعماق زمین با عمق مختلف، معین نمود.  میلیون ها نفر در سراسر جهان از دستگاه فلزیاب استفاده می کنند تا بتوانند فلزات، گنج یا اشیای گرانبهایی را که در زیر زمین دفن شده است به راحتی بیابند.

0 نظر
بستن منو