اصول و تجربیات گنج یابی جوغن ها
اصول و تجربیات گنج یابی جوغن ها

اصول و تجربیات گنج یابی جوغن ها

جوغن ها نمونه و انواع فراوانی دارند که بعضی از آنها مستقیماً مربوط به دفینه و نسخه هستند. بعضی مربوط به آئین و مراسم، بعضی مربوط به مقبره یا آرامگاه، که واقعاً به سادگی نمیشه فرق میان این انواع رو تشخیص داد.

0 نظر
بستن منو