تله گنج با خاک سفید چیست؟
تله گنج با خاک سفید چیست؟

تله گنج با خاک سفید چیست؟

بله نوعی از همین خاک سفید رو برای تله استفاده میکردند این خاک رو به دفعات سرند میکردند که حتی از اردهای امروزی نانواییها نرمتر و سبک تر بودند. به عنوان مثال وقتی کسی وارد محوطه ای میشد که به هدف منتهی میشه با یک محوطه‌ی چاه مانند روبرو میشه

0 نظر
بستن منو