راهنمای گنج یابی

گنج درون قبر چه چیزهایی می تواند باشد

گنج درون قبر چه چیزهایی می تواند باشد اشیای پیدا شده در قبر را میتوان  به گروه های زیر تقسیم کرد ۱٫اشیای مورد استفاده در زندگانی روزمره(مانند  لیوان ، گلدان ، کاسه و...) ۲ .اشیای آیینی ۳٫اشیای زینتی ۴٫اشیای مربوط به مشاغل ( سنگ ساب ، چاقو تیزکن نوک مته ، اره وچاقو و اسکنه و... ۵٫مواد غذایی (حبوبات ، میوه ، تخم پرندکان وگوشت جانوران)

0 نظر
  • 1
  • 2
بستن منو