نشانه اردک یا قو حکاکی شده در گنج یابی و دفینه یابی
نشانه اردک یا قو حکاکی شده در گنج یابی و دفینه یابی

نشانه اردک یا قو حکاکی شده در گنج یابی و دفینه یابی

در رابطه با سر حیوانات یا خود حیوانات در نشانه های کوچک و حکاکی شده باید این نکته را یادآوری کنم که هدف یا نشانه بعدی در جهت سر حیوان می باشد

0 نظر
بستن منو