راهنمای نشانه کشتی و قایق در گنج یابی و دفینه یابی
راهنمای نشانه کشتی و قایق در گنج یابی و دفینه یابی

راهنمای نشانه کشتی و قایق در گنج یابی و دفینه یابی

اگر کشتی به صورت سنگی و از ساروج ساخته شده یاشد اموال و مقبره زیر آن میباشد و اگر روی دیواره صخره کشتی را چسبانده باشند اموال در دل صخره پشت کشتی است و باید دنبال درب پلم باشیم .

0 نظر
بستن منو