راهنمای مجسمه شیر در گنج یابی و دفینه یابی
راهنمای مجسمه شیر در گنج یابی و دفینه یابی

راهنمای مجسمه شیر در گنج یابی و دفینه یابی

اگر تندیس شما شیر هست شما به سمت نگاه شیر یک چسمه میخواهید کنار چشمه یک تلی میخواهید شبیه مرز کشیده باشد . دفینه زیر اون مرز قرار دارد یعنی زیر اون تل سنگی کشیده مرز مانند هست در عمق ده متری. شکل مرز شبیه خیار یا بادمجان.

0 نظر
بستن منو