مفهوم نماد و نشانه جوغن عقرب در مکان های زیرزمینی
مفهوم نماد و نشانه جوغن عقرب در مکان های زیرزمینی

مفهوم نماد و نشانه جوغن عقرب در مکان های زیرزمینی

دفینه عقرب در حوض یا استخر، چاه های آب و یا در انبار های زیر زمینی نزدیک علامت است. اگر نشانه عقرب داخل غار است در این صورت گنجینه اش در انتهایی ترین قسمت غار قرار دارد.

0 نظر
بستن منو