✅ نشانه های آخر و محل گنج و دفینه
✅ نشانه های آخر و محل گنج و دفینه

✅ نشانه های آخر و محل گنج و دفینه

نشانه آخر مقابر ، بستگی به زمان و دوره تدفین و همچنین ، مکانی که شما در آن قرار گرفته اید دارد . به این مفهوم که ، در زمینهای صخره ای و کوهستانی غرب و شمال غرب نوع خاصی از مقابر ساخته می شده که به تناسب آن نشانه های آخر خاص خود را داشته

0 نظر
بستن منو