نشانه خورشید نصفه در گنج یابی و دفینه یابی
نشانه خورشید نصفه در گنج یابی و دفینه یابی

نشانه خورشید نصفه در گنج یابی و دفینه یابی

نشانه خورشید نصفه رو به بالا در گنج یابی یعی طلوع خورشید پس شما باید به سمت مشرق و جایی که خورشید در آن موقعیت طلوع می کند توجه کنید و به دنبال نشان های بیشتر باشید

0 نظر
بستن منو