نماد گندم و حبوبات در گنج یابی و دفینه یابی,

یکی از سمبل هایی است که از فرهنگ شمال اروپا وارد فرهنگ رم و ایران شده است.  سمبل و نماد قمار و برد هستند. معمولا برروی سنگ های قبر و سنگ های روی مزارها به کار می روند. ساختار چهاربرگی سمبولیزه شده در گیاه یونجه نیز ، نمادی از صلیب تفکر مسیحیت می باشد.

0 نظر
بستن منو