دانلود کتاب مفتاح گنج شیخ بهایی یا گنج نامه احمد وزیر نسخه اصلی و کامل
دانلود کتاب مفتاح گنج شیخ بهایی یا گنج نامه احمد وزیر

دانلود کتاب مفتاح گنج شیخ بهایی یا گنج نامه احمد وزیر نسخه اصلی و کامل

دانلود کتاب مفتاح گنج شیخ بهایی یا گنج نامه احمد وزیر گنج نامه کتابهایی بوده است که حاوی مکانهایی است که در آنجا گنجی دفن می باشد.  تمام کسانیکه صاحب گنج نامه بوده اند همه دارای علوم غریبه و علوم قدیمی می باشند.

0 نظر
بستن منو