خرید و دانلود کتاب کامل دعانویسی قدیمی جامع الدعوات ح‍ای‍ری‌ ق‍م‍ی‌
خرید و دانلود کتاب کامل دعانویسی قدیمی جامع الدعوات ح‍ای‍ری‌ ق‍م‍ی‌

خرید و دانلود کتاب کامل دعانویسی قدیمی جامع الدعوات ح‍ای‍ری‌ ق‍م‍ی‌

کتاب کامل دعانویسی قدیمی جامع الدعوات ح‍ای‍ری‌ ق‍م‍ی‌ جامع الدعوات کتابی است در جفر و ادعیه جفر و اوراد و اذکار زبان آن فارسی و به صورت دست نوشت و خطی می باشد اکثر شیخ هایی که تعویذ مینویسند و سرکتاب باز می کنند از همین کتاب استفاده میکنند.

0 نظر
بستن منو