تفسیر نشانه رد پا و ارتباط آن با قبر در گنج یابی

0 708

تفسیر نشانه رد پا و ارتباط آن با قبر در گنج یابی

یک نمونه بسیار خوب از ردپا که نشان می دهد در رابطه با قبر است.

 اول از همه گرچه ممکن است همه قبرها مثل این باشکوه نباشد از نشانه های جای پا راست معمولا بعنوان نشانه قبر استفاده شده است.

مطالب مرتبط
همچنین بخوانید   نشانه انگور در دفینه یابی و گنج یابی

 قبر در جهت مخالف پای راست می باشد یعنی اگر پای راست باشد روی آن پای راست را می گذاریم و در جهت جایی که پای چپ گذاشته می شود را بررسی می کنیم. 

اصول اصلی ما این است که شما باید در جهت مخالف پا نگاه و آن جهت را بررسی کنید.

 این استاندارد تغییر نمی کند مگر در مواردی که نشانه های اضافه و جهت دهنده  دیگری در کنا پا باشد

ارسال نظر

ایمیل شما منتشر نخواهد شد