تفسیر نماد شتر نشسته ۲کوهان و دارای شیار و جوغن,اینجا را بخوانید

0 824

تفسیر نماد شتر نشسته ۲کوهان و دارای شیار و جوغن,اینجا را بخوانید

تفسیر نماد شتر نشسته ۲کوهان و دارای شیار و جوغن :

 درمورد این نماد و این حالت شتر دقت کنید کسی که تندیسو ساخته دقیقا با شیار موجود بین دو کوهان، و همینطور وجود دو برجستگی کوهان بی شک میخواد مطلبی رو اثبات کنه و یا رخی که در پشتگردن رو کوهان کار شده.

این دوکوهان اصلا ربطی دو تل خاکی نداره خط بین دو شیار ، تک جوغن روی کوهان، چشم خود شتر، خط کشیدیه دهان رخ، و تک سنگو برجستگی کنار نماد گواه بر این داره که نیاز به حرکت نیست.

مطالب مرتبط
همچنین بخوانید   محاسبه جوغن در دفینه یابی و گنج یابی

 وهمینطور نشستن و دیده نشدن دست و پا نماد خود یعنی ایست.

اگر گردن کشیده و سربه بالا بود تفسیر متفاوت میشده.

 پس نقطه کاوش این نماد دقیقا کنار خود نماد در کنار تک سنگ موجود در عمق بالای هشت متر وجود دارد این نماد دارای سربار میباشد.

 وهمینطور در کنار تل به دلیل ایجاد رخ روی کوهان قبری مهم نیز وجود داره که بی ارتباط با صاحب نماد و مال نیست.

ارسال نظر

ایمیل شما منتشر نخواهد شد