تفسیر و رمزگشایی نماد مارمولک و جوغان گرد در گنج یابی

تفسیر و رمزگشایی نماد مارمولک و جوغان گرد در گنج یابی

نشان مارمولک معمولا کنار خود یک جوغن دارد

و دهان مارمولک نیز بسته می باشد که جوغن کوچک جلوی مارمولک مسیر حرکت را به ما نشان میدهد

معمولا هدف در جوغانی پلمپ شده یا در تعدادی سنگ جین یا صخره می باشد و دفینه آن از طلاست

 این جوغن پلمپ دهانه آن باز و اینکه تا حدودی مشخص است و مسیر حرکت یا از طریق دم یا از طریق جوغن کوچک می باشد

و اگر این نماد دهانش باز باشد هدف در تعدادی سنگ جین یا صخره

و اگر دهانش بسته بود هدف در جوغانی پلمپ شده می باشد

همچنین بخوانید   نشانه تبر در گنج یابی و دفینه یابی

این پست دارای یک نظر است

دیدگاهتان را بنویسید

بستن منو