مفهوم نماد سنگ کیلومتر در دفینه یابی,گنج یابی

0 328

مفهوم نماد سنگ کیلومتر در دفینه یابی,گنج یابی

نماد سنگ کیلومتر در دفینه یابی نشان دهنده سنگ مسافتی که در سر راههای تجاری باستانی گذاشته می شد،

مطالب مرتبط
همچنین بخوانید   گبریان چه کسانی بودند ؟  آیا گبریان کافر بودند ؟

همانند امروزه، نشان دهنده مسافت می باشد، عموما به شکل لوحه های سنگی و استوانه ای می باشد،

بر روی بعضی از آنها مجسمه هایی وجود دارد. دانش اولین قدرت می باشد و بی اطلاعی، بزرگترین دشمن می باشد.

ارسال نظر

ایمیل شما منتشر نخواهد شد