مفهوم نماد و نشانه جوغن عقرب در مکان های زیرزمینی

0 503

مفهوم نماد و نشانه جوغن عقرب در مکان های زیرزمینی

مفهوم نماد و نشانه جوغن عقرب در مکان های زیرزمینی

 

دفینه عقرب در حوض یا استخر، چاه های آب و یا در انبار های زیر زمینی نزدیک علامت است.

اگر نشانه عقرب داخل غار است در این صورت گنجینه اش در انتهایی ترین قسمت غار قرار دارد.

به دنبال سنگی بگردید که امکان دارد زیر آن لانه عقرب باشد.

دفینه می تواند زیر این سنگ باشد.

در اطراف و در زیر زمین هم می تواند اتاق کوچکی باشد.

همچنین بخوانید   جلوگیری از طاعون در گنج یابی

دیده شده است که نشانه عقرب به معانی مختلفی استفاده شده است.

مطالب مرتبط
همچنین بخوانید   علامت نان در گنج یابی  و دفینه یابی,

در کارهایی که با سختی و زحمت زیاد انجام شده، نشان عقرب در آن موجود بودن یک خطر بزرگ را خبر می دهد.

مخصوصاً در آسیاب، حوض یا استخر، چاه، غارها و انبارهای زیرزمینی خیلی زیاد با خطر مواجه می شوید.

تمام حوادث مرتبط با علائم و نمادها به طور کامل باید بررسی شود وبعد از اینکه تله فیزیکی را از کار انداختید جستجو را شروع کنید.

همچنین بخوانید   آموزش واحدهای اندازه گیری در گنج یابی

اگر عقرب تنها باشد نشانه دفینه و خطر است.

عقرب یک علامت نادر و یکی از نمادهای مسیحیان است

و در سنگ قبر کسانی که در خردسالی می میرند نیز می تواند دیده شود.

نشانه عقرب با دم و یا مسیری که نگاه می کند، می تواند جهت و مسیر حرکت را نشان بدهد.

عقرب همچنین یکی از علامتهای مهم راهزنان است.

در این نوع حفاری باید بسیار مراقب بود.

 

 

ارسال نظر

ایمیل شما منتشر نخواهد شد