نشانه اردک یا غاز در گنج یابی

نشانه اردک یا غاز در گنج یابی

بعد از تحقیقات زیاد به این نتیجه رسیدیم که علامت غاز و یا اردک با نوک به گنج اشاره می کند.

در حالت عادی دم غاز یا اردک باید به سمت عقب باشد اگر دم به زمین نگاه می کند

پیشنهاد می کنیم که در این صورت هر دو طرف نوک و دم را با دقت زیاد بررسی کنید.

همچنین بخوانید   مقاله ای کامل در رابطه با قبر گبری و گنج درون آنها

اگر در حالت خوردن دانه باشد آنجا یک انبار می باشد و به سمت نوک را بکاوید

این پست دارای یک نظر است

دیدگاهتان را بنویسید

بستن منو