راهنمای پیدا کردن دفینه های زیر آب یا در چاه


راهنمای پیدا کردن دفینه های زیر آب یا در چاه


در بین دو چاه قنات چاه دیگری را حفر میکردند 
که به هیچ جا راه ندارد و دفینه را در داخل آن جاساز میکردند سپس روی چاه را با یک سنگ سبز رنگ پلمپ میکردند و روی آن خاک میریختند
 به صورتی که سنگ در عمق ۲ متری زمین مدفون میشده… البته خود سنگ سبز رنگ قیمتی و با ارزش هست.
یکی دیگر از مواردی که ممکن است دفینه ای در آب پنهان شود 
این مورد کشف شده که دارای سند نیز بوده در درون یک رود قرار داشته//در کنار این رود یک صخره ای وجود داشت که دارای یک گودی صیقل خورده بود که در زمان خاصی از شب در حضور ماه کامل با بازتابش نور مهتاب سنگی را درون آب نمایان میکرد که دفینه در زیر آن قرار داشت.
همچنین بخوانید   شیوه پیدا کردن علامت گنج و دفینه در کوه همراه با راهنمایی نوع علامت

دیدگاهتان را بنویسید

بستن منو