علامت سنگ سوراخ در دفینه یابی و گنج یابی, یا همان سنگ دوربین

علامت سنگ سوراخ  در دفینه یابی و گنج یابی,  یا همان سنگ دوربین

آثار و نشانه های سنگ سوراخ دار یا سنگ دوربین نشانه راحتی بوده و پیدا کردن محل دفینه راحت می باشد.

 به معنای دیدن است.

می خواهد بگوید که اگر نگاه کنی، میبینی.

بعد از خودش یک یا دو نشانه دیگر باید پیدا شود.

چشم را روی قسمت بزرگ سوراخ می گذاریم. یعنی از طرفی که قطرش زیاد است نگاه میشود.

همچنین بخوانید   تحولات مرزهای شرقی ایران از هخامنشیان تا ساسانیان

مثل اینکه از دوربین نگاه می کنید.

منطقه ای که با چشم دیده می شود باید به دقت بررسی شود، 

تخته سنگ نشانه دار یا یک منطقه فرو رفته ، و یا منطقه ای مثل تپه کوچک جستجو شود.


هر نشانه ای که پیدا کنید نشان از نقطه پنهان شدن دفینه می باشد.نظر دوم : 

همچنین بخوانید   علامت سنگ سوراخ درگنج یابی و دفینه یابی

اگر روی تخته سنگی باشد که قابل جابجا کردن نباشد در این صورت خیلی مهم است.

نشانه یک قبر است می بایست از سمت تنگ سوراخ به آن نگاه کنید، بدون آنکه صورت و چشم خود را به آن بچسبانید.

حداکثر حدود ۷۰ متر جلوتر، باید جایی باشد که چند سنگ بزرگ را بر روی هم چیده باشند و یا فرو رفتگی ها بررسی شود.
نظر سوم : 

همچنین بخوانید   نکات ایمنی در گنج یابی, جان شما از گنج مهمتر است

منطقه ایی که در نقطه مقابل از سوراخ دیده می شود قبرستان می باشد.

هر علامت صلیب روی سنگ دوریبن نشان از یک مرده است. ممکن است در مکان قربانگاه باشد.

یعنی ممکن است مکان نذر شده را نشان دهد

دیدگاهتان را بنویسید

بستن منو