نشانه ضربدر در گنج یابی, دفینه یابی

0 11,240


نشانه ضربدر X از دیرباز تا به کنون بیانگر هدف نهایی، هندسه پیچیده و ارزش مادی بوده است 

که بر اساس بازه های مختلف زمانی در زمینه گنج و دفینه یابی آن را مورد بررسی قرار میدهیم. 

ساق های سَمبُلَ ضربدر در راستای جهت حرکت و کشف هدف حایز اهمیت بوده 

و مردمان باستان بر اساس کوتاهی، بلندی یا مساوی بودن ساق ها معمای هندسی را برنامه ریزی میکرده اند.

 در ادامه حالات نماد ضربدر X را بررسی مینماییم.

معماران باستانی در بازه های زمانی اشکانی، ساسانی و ایلیمایی اغلب برای نشان دادن نقطه صفر مرزی (حدود دو کشور) از نماد ضربدر X استفاده میکرده اند 

این در حالیست که قبرستان های سرداری (حایز اهمیت) نیز توسط همین نماد مشخص میشده اند.

مطالب مرتبط
همچنین بخوانید   راهنمایی درباره گنج های یهودی ها, یا همان گنج کلیمی ها

 در صورتی که یکی از ساق های نشانه ضربدر X بلندتر باشد در همان جهت و به فاصله ۷ قدم حرکت کرده و بدنبال نماد دوم (تثبیت کننده) خواهیم بود. 

همچنین در صورتی که ساق ها برابر باشند همانطور که در بالاتر اشاره شد بیانگر قبرستان و نقطه صفر مرزی میباشد 

لذا حالت خاصی نیز وجود دارد که به آن میپردازیم.

با توجه به اهمیت مکان از نظر باستان شناسی، شکل نماد (ضربدر داخل مربع) و همچنین دوره های زمانی مختلف میتوان به این موضوع پی برد 

که در این حالت نشانه ضربدر X به یک حالت خاص اشاره دارد. 

در اطراف این نماد باید هر گونه علایم مشکوکی از جمله تپه، بنا و صخره را مورد بررسی قرار داده 

و پس از کشف ورودی، عبور از تونل ها و خنثی سازی تله و طلسم ها به اتاق خزانه اصلی رسید. 

نشانه ضربدر X در حالت فوق یکی از پیچیده ترین و با ارزش ترین گنج و دفینه های تاریخ باستان را دارا بوده 

و نمونه بارز شاهکارهای معماران کُهن میباشد.

ارسال نظر

ایمیل شما منتشر نخواهد شد