نشانه ضربدر در گنج یابی, دفینه یابی

0 9,877


نشانه ضربدر X از دیرباز تا به کنون بیانگر هدف نهایی، هندسه پیچیده و ارزش مادی بوده است 

که بر اساس بازه های مختلف زمانی در زمینه گنج و دفینه یابی آن را مورد بررسی قرار میدهیم. 

ساق های سَمبُلَ ضربدر در راستای جهت حرکت و کشف هدف حایز اهمیت بوده 

و مردمان باستان بر اساس کوتاهی، بلندی یا مساوی بودن ساق ها معمای هندسی را برنامه ریزی میکرده اند.

 در ادامه حالات نماد ضربدر X را بررسی مینماییم.

معماران باستانی در بازه های زمانی اشکانی، ساسانی و ایلیمایی اغلب برای نشان دادن نقطه صفر مرزی (حدود دو کشور) از نماد ضربدر X استفاده میکرده اند 

این در حالیست که قبرستان های سرداری (حایز اهمیت) نیز توسط همین نماد مشخص میشده اند.

مطالب مرتبط
همچنین بخوانید   راهنمایی علمی نشانه ماهی در یافتن گنج و دفینه , این نماد معنی پول و ثروت را می دهد

 در صورتی که یکی از ساق های نشانه ضربدر X بلندتر باشد در همان جهت و به فاصله ۷ قدم حرکت کرده و بدنبال نماد دوم (تثبیت کننده) خواهیم بود. 

همچنین در صورتی که ساق ها برابر باشند همانطور که در بالاتر اشاره شد بیانگر قبرستان و نقطه صفر مرزی میباشد 

لذا حالت خاصی نیز وجود دارد که به آن میپردازیم.

با توجه به اهمیت مکان از نظر باستان شناسی، شکل نماد (ضربدر داخل مربع) و همچنین دوره های زمانی مختلف میتوان به این موضوع پی برد 

که در این حالت نشانه ضربدر X به یک حالت خاص اشاره دارد. 

در اطراف این نماد باید هر گونه علایم مشکوکی از جمله تپه، بنا و صخره را مورد بررسی قرار داده 

و پس از کشف ورودی، عبور از تونل ها و خنثی سازی تله و طلسم ها به اتاق خزانه اصلی رسید. 

نشانه ضربدر X در حالت فوق یکی از پیچیده ترین و با ارزش ترین گنج و دفینه های تاریخ باستان را دارا بوده 

و نمونه بارز شاهکارهای معماران کُهن میباشد.

ارسال نظر

ایمیل شما منتشر نخواهد شد