Browsing Tag

صفویان و شیعه

ظهور سلسله صفویه نقطه عطفی در تاریخ ایران

ظهور سلسله صفویه نقطه عطفی در تاریخ ایران به همان میزان که تشیع در قرن نهم رواج می گرفت سلسله های صوفیان شیعی مذهب نیز بیشتر می شدند و نیروهای آنها افزایش می یافت. قدیم ترین سلسله شیعی مذهب این زمان سلسله صوفیه صفویه پیروان شیخ صفی الدین…