Browsing Tag

گاز طلا در زیر خاک

روش مهار گاز طلا, گاز طلا, گاز گنج, مهر گاز طلا, خنثی کردن گاز طلا,

روش مهار گاز طلا در حفاری های گنج یابی: بهترین وسیله برای از بین بردن گاز سیانید موجود در خاک  تزریق اکسیژن به داخل چاه محل حفاری می باشد تا گاز متراکم شده در کف به بالا آورده شود و خارج شود.